Store
Policy

ITS MOBILS KVALITETS GARANTI

ITS MOBIL:
-VI TAR ETT STORT ANSVAR FÖR ATT HÅLLA HÖG KVALITET.

VI HAR RETUR OCH ÅNGERÄTT ENLIGT EUS LAGAR. 

ENLIGT EUROPEISK LAGSTIFTNING HAR KUNDEN ALLTID TVÅ ÅRS REKLAMATIONSRÄTT SOM SKYDD MOT VAROR SOM ÄR DEFEKTA OCH ELLER INTE STÄMMER ÖVERENS MED BESKRIVNINGEN AV VARAN. 

SOM BUTIK OCH ÅTERFÖRSÄLJARE EFTERFÖLJER VI DÄRMED DESSA REGLER KRING ÅNGERRÄTT OCH GARANTI. 

1. Om varan inte  motsvarar produktbeskrivningen. 

2. Har andra egenskaper än den modell som visats för kunden. 

3. Inte har samma kvalitet och prestenda som varor av samma typ brukar ha.
 
4. Inte installeras korrekt av dig eller kunden på grund av bristfälliga installationsvisningar. 
 
Vi ger kunden rabatt och eller betalar tillbaka hela beloppet om reparation eller byte av varan 
 

1.Inte är möjlig

2. Skulle kosta för mycket med tanke på typen av varan eller felet. 

3. Skulle innebära stora besvär för kunden. 

4. Inte kan göras inom rimlig tid. 
 

 

Payment Methods

Paypal eller Bankkort

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments